20th Fuel Branch Meeting Polish LPG Market

The following informations are up to date and serve as an example.
Current data are available only for login users. Login »
Sing up to get trial access.
Wholesale prices of Orlen S.A.
Update heating oil
2024-05-08 4138
2024-05-03 4188
2024-05-01 4213
2024-04-30 4215
2024-04-27 4216
2024-04-26 4211
2024-04-25 4216
2024-04-24 4236
2024-04-23 4259
2024-04-20 4277
2024-04-19 4302
Net prices in [PLN/m3], include the excise tax.
Wholesale fuel prices of LOTOS
Update heating oil
2024-05-08 4138
2024-05-03 4188
2024-05-01 4213
2024-04-30 4215
2024-04-27 4216
2024-04-26 4211
2024-04-25 4216
2024-04-24 4236
2024-04-23 4259
2024-04-20 4277
2024-04-19 4302
Net prices [PLN/m3], include the excise tax.
Heating oil max 1% S
Change date PKN ORLEN
2024-05-03 2460
2024-05-02 2479
2024-04-30 2477
2024-04-27 2472
2024-04-26 2468
2024-04-25 2464
2024-04-24 2463
2024-04-23 2492
2024-04-20 2517
2024-04-19 2521
2024-04-18 2509
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.