The following informations are up to date and serve as an example.
Current data are available only for login users. Login »
Sing up to get trial access.
Wholesale prices of Orlen S.A.
Update heating oil
2023-12-13 4107
2023-12-12 4142
2023-12-09 4140
2023-12-08 4143
2023-12-07 4168
2023-12-06 4187
2023-12-05 4198
2023-12-02 4263
2023-12-01 4286
2023-11-30 4313
2023-11-29 4333
Net prices in [PLN/m3], include the excise tax.
Wholesale fuel prices of Grupa LOTOS S.A.
Update heating oil
2023-12-13 4107
2023-12-12 4142
2023-12-09 4140
2023-12-08 4143
2023-12-07 4168
2023-12-06 4187
2023-12-05 4198
2023-12-02 4263
2023-12-01 4286
2023-11-30 4313
2023-11-29 4333
Net prices [PLN/m3], include the excise tax.
Heating oil max 1% S
Change date PKN ORLEN
2023-12-12 2163
2023-12-09 2173
2023-12-08 2196
2023-12-07 2240
2023-12-06 2255
2023-12-05 2276
2023-12-02 2286
2023-12-01 2290
2023-11-30 2308
2023-11-29 2304
2023-11-28 2308
Cena FCA Płock - Cena w zł/Mg bez podatku akcyzowego i VAT, zawiera opłatę zapasową*
(*) - jeśli opłata zapasowa wynika z zastosowanego kodu CN oraz przepisów ustawy.